projectcalculatie

Eerdere projecten van Nenijeh Kostenadviesbureau

In de afgelopen jaren werkten wij onder meer voor Rijkswaterstaat, BAM Civiel en Antea Group. Grote opdrachtgevers met mooie projecten zoals groot onderhoud op snelwegen, natuurvriendelijke oevers en compleet nieuwe wegtraces in het vrije veld en bewoond gebied realiseren. Als kostendeskundige wordt Nenijeh hierbij ingezet voor onder andere budgetramingen, contractcalculaties en voor het opstellen van bijbehorende kostennota’s.

Groot onderhoud A76

Dit project betreft groot onderhoud op het gebied van afwatering, geleiderail, asfaltverharding en kunstwerken op of aan de A76. Hiervoor is in 2013 een budgetraming opgesteld middels de SSK, inclusief kostennota en probabilistische berekeningen. Voor het werk in 2014 op TenderNed werd gepubliceerd, is er door Nenijeh een contractraming en wederom een kostennota opgesteld middels de SSK. Het project wordt momenteel uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Voorstellen tot wijziging worden door ons beoordeeld en voorzien van advies.

Conserveren stalen bruggen

Conserveren stalen bruggen weg- en waterbouwkunde en groenvoorzienigen Nenijneh Kostenadviesbureau

Het project betreft het stralen en conserveren van de onderzijden van de stalen brug bij de A2 ter hoogte van Elsloo en de Scharbergbrug van de A76. De bruggen vallen binnen één project. De werkzaamheden aan beide bruggen is inmiddels afgerond.

Nenijeh Kostenadviesbureau heeft in de zomer van 2014 hiervoor de SSK, contractraming en kostennota opgesteld.

Voorstel tot wijziging A2 Maastricht

prijscalculatie

Het plan A2 Maastricht zorgt voor een goede doorstroming op de A2 bij knooppunt Geusselt en Europaplein om de bereikbaarheid van Maastricht te bevorderen. Dit wordt gedaan door een twee laags tunnel, niet eerder aangelegd in Europa. Tijdens de uitvoering van het project loopt ment tegen onverwachtse situaties aan die contractueel en financieel via een VTW worden vast gelegd. Vanaf maart 2013 toesten wij voor projectbureau A2 de VTW's.

raming project

Tevens hebben wij in goed overleg met de bouwcombinatie Avenu2 en het projectbureau een tarievenlijst vastgelegd, ten behoeve van een vlotte afwikkeling van de VTW’s. De tarievenlijst wordt sindsdien gehanteerd bij de beoordeling van meerdere VTW’s. Hierbij wordt het voorstel niet alleen getoetst op kosten maar ook op inzet van en gebruik van materieel.

Natuurvriendelijke oevers en uiterwaarden langs de Maas

Het doel van de natuurvriendelijke oevers (NVO) is om de waterkwaliteit te verbeteren. De natuur moet meer zijn gang kunnen gaan door onder andere verwijderen van de harde oeverbescherming van de Maasoevers. Ons kostenadviesbureau is sinds 2006 betrokken bij het project voor onder meer het toetsen van Rijkswaterstaat budgetramingen. Omdat de NVO een groot gebied behelst zijn er meerdere deelprojecten.

Voor ons betekent het dat we te maken hebben met het toetsen van contractramingen, het beoordelen en afstemmen van inschrijvingen, het beoordelen van VTW’s en het opstellen van schaduwramingen ten behoeve van VTW's. De logistiek en belangen van de omgeving maakten dit project voor zowel de opdrachtgevers als de uitvoerende partij complex.

Voorstel tot wijziging prestatiecontracten

Nenijneh Kostenadviesbureau projectcalculatie Nenijneh Kostenadviesbureau raming Nenijneh Kostenadviesbureau kostendeskundige

Voor zowel het natte als het droge prestatie contract binnen Rijkswaterstaat Zuid beoordelen wij de VTW's. Ook stellen wij voor de benoemde maar niet afgeprijsde activiteiten binnen beide contracten de ramingen op. Het is hierbij heel belangrijk om de specifieke omgeving te kennen, bij dit project heeft men namelijk 1 op 1 met de onderhouds aannemers te maken.

Raming ontwerp trace besluit (OTB) N18

Ten behoeve van het ontwerp trace besluit (OTB) was het de taak van ons bureau om de kosten in beeld te brengen van:

  • Het ontwerp van een wegverbreding bij de N18 ter hoogte van Varsseveld
  • Een nieuw N18-tracé tussen Groenlo en Enschede

In opdracht van Antea Group stelden we de SSK-raming op inclusief de daarbij behorende kostennota en probabilistische doorrekening. De projectperiode liep van april 2010 tot september 2011. De raming moest elke maand door ontwerpwijzigingen worden bijgewerkt om actueel te blijven, dit was een zeer hectische maar geslaagde periode.

Diverse projecten in de periode 2006-2012

  • MHW Ingenieursbureau: second opinions uitgevoerd op ramingen, voordat deze aan de opdrachtgever werden overhandigd.
  • Rijkswaterstaat Noordzee: advies gegeven over onder andere planning en risicomanagement. Daarnaast de opdrachtgever geadviseerd hoe de raming van een specialistisch scheepvaartbureau omgezet kon worden naar een SSK-raming.
  • BAM Wegen: naar aanleiding van nieuwe contracten de organisatie geadviseerd over het opzetten van ramingen. Hierbij verschoven veel werkzaamheden van de opdrachtgever naar de uitvoerende partij.
  • BAM Civiel: een jaar lang verschillende projecten gedaan op het gebied van kunstwerken op en aan (spoor)wegen.
  • Strukton Industrie: een jaar lang calculaties opgesteld en offerteaanvragen aan derden geregeld. Bijzonder was het project voor een windmolenpark in Polen ter grote van de provincie Drenthe.
  • Balance: doorlopend voeren wij toets opdrachten voor hen uit op het gebied van ramingen.
  • Rijkswaterstaat IJsselmeergebied: diverse ramingen opgesteld en namens Rijkswaterstaat ramingen van derde partijen getoetst.

Nota bene

Niet alle projecten waar wij aan werken zijn al via opdrachtgevers of andere media bekend. Deze projecten vindt u dan ook niet op onze website. Het betreft variantenstudies van nieuwe of uit te breiden bruggen en aanpassingen aan rijks- en vaarwegen.

Neem contact op